Analiza  Evrope. Geopolitički strateg Stefan Milivojević Veraja.

Moderan svet vuče korene iz Zapadne Evrope. Klima je blagoslovila ovaj deo sveta.. to jeste kroz vekove unazad uzrokovalo da se u tim oblastima Evropa uzdigne jer je bilo posla tokom cele godine.

Veliki i imucni vlastelini kroz istoriju su znali da trguju sa viskom zita i pšenice a u kontinuitetu se odvijala i prozvodnja željeza i njegovih legura. Na taj način područije Zapadne Evrope se brže razvijalo nego durugi delovi Evrope.

Reke Zapadne Evrope su plovne i pretežno su u ravnicama i jedni su od glavnih pravaca za trgovinu u zemalja koje se nalaze u toj oblasti.

Zapadna Evropa je vrlo specifična pošto se u toj oblasti nalazi nekoliko država koje su stubovi razvoja EU…. takodje i više desetina nacija i veroispovesti.

Druga po veličini reka u Evropi jeste Dunav, koji povezuje svojim plovnim koritom Zapadnu Evropu sa Istočnim i Zapadnim Balkanom.

Zapadni delovi Evrope su znatno bogatiji od JUžnih i severenih, zbog toga što je vekovima u nazad zapadni del se brže i mnogo pre industrijalizovao te je stanovništvo brže sazrevalo učeći nove tehnologije tog vremena.

Vekovima u celoj Evropi razvijala se dva učenja hrićanstva to su Katolički red a kada je 1517 godine Martin Luter u Vintbergu uzvartio cepanjem Rimokatoličke crkve, usledila je velika podlea i nekoliki bitnih bitaka kroz perido srednjeg veka i ulasku unovi vek.

Jedina Evropakska sila koja je pristuna svojom teritorijom na Sredozemno more i Atlanski Okena, Francuska je najplodnija Zapadno Evropska država a ujedno i država sa najviše nuklearnih elektrana, preko 100.

GDP EU najrazvijenih zemalja 2020

Nemačka 3,7 T

Eneglska 2,6 T

Francuska 2,5 T

Italija 2,1 T

RSUIJA 1,4 T

Španija  1,2 T

Turska 649 Milijardi

Švajcarska 707 milijardi

Poljska 505 milijardi

Austrija 432 milijarde

Grčka 194 milijarde

Hrvatska 56 milijardi

Ovo su podaci za 2020 godinu a sada ntrenutno trebamo očekivati po 10% do 35% kod nekih država manje nego što je bilo 2020 kdo nekih možemo očekivati i pozitivno 1-5% u plusu.

Francuska je jedina nuklearna sila u Evropi psole izlaska Britanije. Francuska ima i svoje kolonije kao što su Francuska Gvajana ostrvo Renijon Majoti ostale…Francuska je svoje nuklearno oružije testirala 1960 u Alžirskom delu  Sahare, pošto je Alžir bio jedna od Francuskih kolonija.

Francusk je po BDP 9 u svetu i 3 u Evropi. Francuska država ima u svom vlašnistvu preko 90% javnih železnica i elektroenergetnskih kompanija i telekomunikacije…

Poznata je Francuska berza koju je osnovao Luj 15. a 2000.gdoine Pariska, Amsterdamska  i Briselska su se ujedinile i posluju zajedno.

Francuska poljoprivredna čini 20% EU privrede.

Druga je po proizvodnji energije u svetu.

Najjača Zapadno Evropska država je NEMAČKA.

Nemačka ima 82 miliiona stanovnika , psole Amerike druga je najmnogoljudnija emigraciona zemlja u svetu.

Nakon NEMAČKE revolucije 1918-19 Carstvo je zamenjeno Vajmarskom republikom a 1933 na vlast u Nemačkoj dolaze Nacisti.

Nemačka privreda je četvrta u svetu i prva u EU.

71% GDP čini servisna industrija

28% industrija

1% poljoprivreda

Stopa nezaposlenosti je 4,7%

Evropska Centralan Banka nalazi se u Frankfurtu. Industrija automobila je 4 u svetu. Od 500 najrazvijenijih preduzeca u svetu Nemačka ima preko 30.

Nemačka je 7 najposećenija zemlja na svetu sa preko 400 miliona miliona noćena godišnje.

Evropa u ovaj ekonomski rat sa Rusojom usled ratne vojne operacije u Ukraini, sve više gubi na uticaju u svetu i regionu zbog sve veće nadolazeće inflacije koaj teško pogadja stanovništvo EU.

Cena gasa bi na zimu 2023 mogla da dosegne i do 6000 eura

za milion kubnih metara Ruskog gasa. Stratezi EU koji su zadnjih meseci doneli niz katastrofalnih odluka u cilju sprečavanja prodora Rusije u EU sa svojom robom i energentima. EU ne moze da podmiri svoje energetske obaveze od Amerike jer novonastala inflacija teško masakrira i neke vodeće zemlje SAD.

Moje lično mišljenje je nepromenjeno jos i prvo dana rata, a ono se bazira na činjenicnim stvarima sa terena koje neprikosnoveno pokazuju da Rusija trpi dtarstično manje gubitaka od Ukraine usled isporučivanja najsavremenijeg oružija koje dolazi sa zapada.

Proterivanje Ruskih diplomata i NATO zemalja u Istočnom i Zapadnom Balkanu, jeste samo odlika nemoći i malih mošnica zapadnih moćnika koji ne znaju šta ih je snašlo.

Ovu zimu 2023 godine većina zemlaja EU neće preživeti bez zaduživanja i do 150% BDP dok Srbija u potpunosti kontroliše situaciju na Balkanu i sigurno završava ovu godinu sa rastom većim od 4%, što je jedan od presedana u Evropi i treba time da se ponosimo.

Našeg predsedniak Vučića mozemo da volimo i nevolimo, ali ne smemo da nevidimo kako nam se Srbija u zadnjih 10 godina razvila i podigla kao Feniks iz pepela, dok je na njenom čelu SNS mašinrija.

Ono što sve više uznemirava stratege u Briselu jeste to da je EU svi više probojna za razne vrste fundametanog učenja i fanatizma…te joj prete sve više terorizom i to se ostvaruje u relanom vremenu i EU informativno bezbedonsone sluzbe su potpuno nemoćne i ne snalaze se doboro u novonastalim situacijama zadnjih 6 meseci.

Ono o čemu se sve više priča u diplomatskim krugovima EU i njenim institucijama, jeste to da sve više diplomata na vrlo bitnim funkcijama u EU zemljama oboleva od različitih karcinoma, te stoga naprasno posle par nedelja menjaju svoje odluke a onda idu na bolovanja.

Ono što bi moglo da se desi u narednih nekoliko mesci jeste zuzimanje zemalja Bneluska snažnim kombinovanim napadom Belrousa uz podršku Ruske avijacije.

Nemačka vlada je dolenal odluku da više novca ulaže u ministarstvo vojske, što po mom ličnom mišljenju veliki i katastrofalan potez koji će doprineti do stagniranja BDP Nemačke kojoj su neophodna ulaganja u poljoprivredu ako želi da se izvuče iz ove ekonomske krize o kojoj niko neće zvanično da priča.

Srbija u narednom peridou treba da poče par pametnih poteza u svrhu stabilnosti Otvorenog Balkana, projekat kojeg zagovara Aleksandar Vučić.

Vosjka Srbije ako dodje do upada Rosu jedinica na Sever Kosova treba da deluje odbrambeno nanoseći gubitke neprijatelju. Vojska je sposobna i opna to može dok veliek sile u EU budu zatečene trenutnom situacijom na Ukrajinskom forntu.

Piše Stefan Milivojević gepolitički strateg.